Walmart מכניסה את ה-Virtual Reality לתחום משאבי האנוש​

Walmart מכניסה את ה-Virtual Reality לתחום משאבי האנוש Walmart הודיעה שהיא משתמשת בטכנולוגיה על מנת למיין מועמדים לתפקידי ניהול באמצעות מטלות שלא ניתן לעשות בראיון עבודה רגיל. מטלות אלו בוחנות את סדר העדיפויות של המנהל והיכולת שלו להאציל סמכויות. עד כה 10,000 מנהלים עברו את הניסוי וכרגע מדובר רק על 4 סוגי משרות שבהם נעשה השימוש […]