Walmart מכניסה את ה-Virtual Reality לתחום משאבי האנוש​

Walmart מכניסה את ה-Virtual Reality לתחום משאבי האנוש Walmart הודיעה שהיא משתמשת בטכנולוגיה על מנת למיין מועמדים לתפקידי ניהול באמצעות מטלות שלא ניתן לעשות בראיון עבודה רגיל. מטלות אלו בוחנות את סדר העדיפויות של המנהל והיכולת שלו להאציל סמכויות. עד כה 10,000 מנהלים עברו את הניסוי וכרגע מדובר רק על 4 סוגי משרות שבהם נעשה השימוש […]

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם ידעתם שבני אדם קודם כל מרגישים ורק אחר כך חושבים? גם אנחנו לא חשבנו ככה.. אם אתם בעלי עסק או מעורבים בתחום המרקטינג והמכירות אתם חייבים להכיר בעובדה הזו כדי לשמר לקוחות קיימים ולמשוך חדשים. וכן, כדי ליצור השפעה עמוקה על הקהל שלכם יש לשים בראש סדר העדיפויות […]

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם ידעתם שבני אדם קודם כל מרגישים ורק אחר כך חושבים? גם אנחנו לא חשבנו ככה.. אם אתם בעלי עסק או מעורבים בתחום המרקטינג והמכירות אתם חייבים להכיר בעובדה הזו כדי לשמר לקוחות קיימים ולמשוך חדשים. וכן, כדי ליצור השפעה עמוקה על הקהל שלכם יש לשים בראש סדר העדיפויות […]

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם

רגשות וקידום מכירות? כל מה שלא ידעתם ידעתם שבני אדם קודם כל מרגישים ורק אחר כך חושבים? גם אנחנו לא חשבנו ככה.. אם אתם בעלי עסק או מעורבים בתחום המרקטינג והמכירות אתם חייבים להכיר בעובדה הזו כדי לשמר לקוחות קיימים ולמשוך חדשים. וכן, כדי ליצור השפעה עמוקה על הקהל שלכם יש לשים בראש סדר העדיפויות […]